Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement voor de Medido medicatiedispenser zoals  [organisatie] dit aan de cliënt aanbiedt. 

Aanvraag

⦁ De cliënt dient een volledig en naar waarheid ingevuld aanmeldformulier in.
⦁ De cliënt geeft alle betrokken partijen, te weten de apotheek (en diens medicatieverpakker), Philips, Innospense en FocusCura toestemming om gegevens over medicatiemomenten te delen. Deze gegevens zullen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.
⦁ Indien de cliënt niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip waarop de Medido bij de cliënt zal worden geïnstalleerd of de afspraak is niet de dag voorafgaand aan de installatie vóór 16.00 uur afgezegd, zullen de voorrijkosten ad € 48,00 exclusief BTW door [organisatie] bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

Plaatsing van de Medido

⦁ Het abonnement gaat in op de dag dat de Medido namens [organisatie] door FocusCura is geplaatst.
⦁ De Medido wordt geplaatst nadat de cliënt een getekend aanmeldformulier heeft ingediend bij  [organisatie]. Na aanmelding door [organisatie] bij FocusCura zal de plaatsing van de Medido binnen 5 werkdagen door FocusCura plaatsvinden.
⦁ De apparatuur wordt gehuurd door [organisatie] en mag uitsluitend geplaatst, gebruikt, aangepast en verwijderd worden door medewerkers van of in opdracht van [organisatie].

Einde gebruik

⦁ De zorgverlener vult het afmeldformulier Medido in en beëindigt daarmee het abonnement op de Medido.
⦁ Het gebruik eindigt als de cliënt geen zorg meer ontvangt van [organisatie], op initiatief van de cliënt, door overlijden van de cliënt of door oneigenlijk gebruik van de Medido door de cliënt.
⦁ Bij beëindiging van het gebruik zal de installateur van FocusCura zo spoedig mogelijk de Medido ophalen en de restmedicatie bij de cliënt achterlaten.

Medicatie

⦁ De Medido kan alleen gebruikt worden met medicatie die in voorverpakte (Baxter) vorm wordt aangeleverd. De apotheek zorgt hiervoor.
⦁ De inname van de medicatie die door de Medido wordt aangereikt valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Storing

⦁ De cliënt dient storingen onmiddellijk door te geven aan de Medido helpdesk, bereikbaar via telefoonnummer 020-5040620.
⦁ Het herstellen van een storing geschiedt middels het op afstand aanpassen van instellingen. Mocht dit niet afdoende blijken te zijn om de storing te verhelpen, kan besloten worden de Medido te vervangen door een nieuw exemplaar. Dit geschiedt binnen 5 werkdagen.

Financiering

⦁ Uitsluitend cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging inclusief het aanreiken van medicatie komen in aanmerking voor de Medido.
⦁ Alle kosten voor de Medido worden vergoed vanuit deze indicatie. Er zijn geen bijkomende kosten voor de cliënt met uitzondering van het stroomverbruik van het apparaat.

Aansprakelijkheid

De cliënt dient de Medido zorgvuldig en volgens de gebruiksinstructie te gebruiken. Cliënt is aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of misbruik door de cliënt of derden.
De cliënt heeft de Medido in bruikleen.
Nederlands

Nieuws

We hebben een fantastische drie dagen beleefd. 
UwCompaan en het Medido team hebben laten zien dat samenwerking nog mooiere oplossingen oplevert op...

Medido | Farmaceutische telezorg en UwCompaan gaan samen deelnemen aan Zorg & ICT.
Dit vindt plaats van 12-14 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.
...

We zijn verheugd mee te kunnen delen dat Jan Piscaer het MEDIDO team komt versterken in de rol van Zorgconsulent. Per 1 februari start hij en zal het team hem...

Wat was de aard van de samenwerking met Philips?
Het was een distributie-samenwerking, Philips was medeverantwoordelijk voor de distributie van de Medido....