Skip to main content

Helpdesk

Tijdbesparende technologieën in de thuiszorg

Tijdbesparende technologieën in de thuiszorg

Zorg en technologie komen samen in de vorm van eHealth. Veel thuiszorgorganisaties werken momenteel met een beleid genaamd ‘eHealth tenzij...’. Dit betekent dat er uit wordt gegaan van het gebruik van technologieën in de thuiszorg voor iedere cliënt tenzij het echt niet anders kan. De inzet van ondersteuning in de vorm van eHealth vergroot het gevoel van zelfredzaamheid van de cliënt. In deze blog vertellen we je graag meer over eHealth in de thuiszorg. 

Vergrijzing neemt toe

De Nederlandse bevolking groeit hard en de vergrijzing blijft toenemen. Om het zorginfarct hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk geworden om zorgtechnologie in te zetten. Er zijn veel verschillende technologische hulpmiddelen die de mogelijkheden voor zorgverlening op afstand ondersteunen en daarmee de cliënt en zorgverlener ondersteunt. eHealth zorgt voor efficiënte(re) zorg, lager aantal zorguren per cliënt, reductie in de kosten en heel belangrijk: het bevordert de zelfredzaamheid van cliënten.

“Nederland moet de komende jaren met veel meer ouderen en veel minder personeel toch goede zorg bieden. De ooit door Hugo Borst bevochten minimumnorm van twee verzorgenden op acht verpleeghuisbewoners wordt losgelaten tijdens piekuren. Maar meer actie is nodig, nu het aantal tachtigplussers rap stijgt van 1 op 21 naar 1 op 12 in 2040.” 

Bron AD: “De Finnen achterna: zo ziet de ouderenzorg van de toekomst eruit

Telehealth zorgt voor persoonlijke zorg op afstand

In de toekomst zal eHealth hard nodig zijn om de vergrijzende bevolking goed van dienst te kunnen zijn en vooral blijven. Telehealth maakt persoonlijke zorg op afstand mogelijk. Telehealth is een combinatie van digitale technologie en telecommunicatie om zorg te kunnen leveren vanaf een andere locatie dan bij de cliënt thuis of gezondheidsinstelling. Het is een verzamelnaam voor zorg op afstand via een online verbinding. Ondanks de zorg op afstand, blijft persoonlijke en fysieke zorg nog altijd in veel gevallen nodig. Een voorbeeld hiervan is Compaan, dit is een platform voor een tablet waarmee cliënten kunnen beeldbellen met zorgverleners. Zorgverleners kunnen dankzij Compaan op eenvoudige wijze zorg op afstand verlenen.

VWS over zorgtechnologie

Uit onderzoek blijkt dat technologieën in de thuiszorg de cliënt meer rust en regie geven. Hierdoor ervaart de cliënt een verbeterde kwaliteit van leven. Zo is er sprake van betere therapietrouw met dank aan een medicijndispenser en is er verhoogde veiligheid door bijvoorbeeld beeldschermzorg of een heupairbag.

Naast de voordelen voor de cliënt worden mantelzorgers ook ontlast dankzij deze technologieën. EHealth kan er zelfs voor zorgen dat mantelzorgers de zorg voor een cliënt langer volhouden doordat deze minder stressmomenten ervaren. 

Ook voor zorgprofessionals blijken zorgtechnologieën een uitkomst te zijn. De kwaliteit van het werk neemt toe door bijvoorbeeld verminderde fysieke belasting voor medewerkers. Ook kan de zorgverlener meer tijd besteden aan complexere zorg doordat de medicijndispenser ondersteunt bij het gebruik van medicatie. Zo wordt de reistijd van een zorgverlener aanzienlijk vermindert wanneer een cliënt gebruik maakt van een Medido medicijndispenser.

Bron: Kamerbrief rapport tijdbesparende technologieën

Voordelen en investeringen

eHealth technologieën en dienstverleningen inzetten in de zorg heeft dus veel voordelen voor zorgorganisaties, zorgverleners en cliënten. Vilans heeft op een rijtje gezet wat de inzet van technologieën oplevert voor zorgorganisaties, zorgverleners en cliënten:

 • Rust voor de cliënt
 • Meer eigen regie
 • Meer inzicht/informatie voor naasten
 • Verhoogd gevoel van veiligheid
 • Beter inregelen medicatie
 • Hogere therapietrouw
 • Meer capaciteit om te zorgen voor andere cliënten
 • Minder controle en supervisie
 • Minder reistijd
 • Minder zorgmomenten

Uiteraard vraagt het gebruik van technologieën ook iets van een zorgorganisatie en cliënt, denk hierbij aan het volgende:

 • Minder fysieke contactmomenten tussen cliënt en zorg;
 • Het zorgproces opnieuw inrichten voor het nieuwe werken;
 • Foutief gebruik kan gevolgen hebben. 

Bron: 13 tijdbesparende zorgtechnologieën gepresenteerd aan de Kamer

eHealth in de toekomst 

Telenursing, telehealth en zorgtechnologie samen met dienstverleningen zullen hoogstwaarschijnlijk nog veel ontwikkelingen doormaken en er zullen nieuwe handige hulpmiddelen worden ontwikkeld voor de zorgsector. Fysieke faciliteiten zullen technologieën ondersteunen in plaats van andersom. Zoals in dit artikel is te lezen, zijn de voordelen groot voor zowel de zorgorganisatie, zorgverlener als de cliënt.

We gaan een interessante toekomst tegemoet, maar laten we de cliënt vooral niet uit het oog verliezen!  

De gegevens in dit artikel zijn van toepassing op het moment van publiceren.


Blogoverzicht

Medido en Evondos bundelen krachten om de thuiszorg te verbeteren
01 februari 2023

Medido en Evondos bundelen krachten om de thuiszorg in Europa en daarbuiten te verbeteren

07 april 2021

Zoals het klokje thuis tikt…

Interview transitie vitavanti
06 december 2022

Van lichte paniek naar enthousiaste medewerkers en cliënten

Medido bij Driezorg
25 april 2022

Medido is een uitkomst bij thuiszorgorganisatie Driezorg

20 mei 2021

Medido en Zintouch starten innovatieve samenwerking

Kwaliteit waarborgen door monitoring
23 november 2023

Kwaliteit waarborgen door monitoring


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rondom Medido? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over medicatiebegeleiding in de woning.

Volg ons op LinkedIn
Word jij onderdeel van ons zakelijke netwerk?
Volg ons op Instagram
Nieuwsberichten over Medido ontvangen?

Webdevelopment © Totoweb | Webdesign © Swirl Design