Op deze pagina vindt u instructies voor het installeren en onderhouden van de Medido Medicijndispenser.
Maak om te beginnen een keuze uit het menu.

Heeft u vragen? Bel dan met MEDIDO Support 085-888 5123

 • Terug
 • 1. Voorbereiden
 • Maak de medido klaar voor eerste gebruik
 • Maak de medicijnrol klaar voor gebruik
 • Laad de medicijnrol
 • 2. Medicijnen uitgifte
 • Neem de medicijnen uit
 • Voortijdig uitnemen van de medicijnen
 • Losse medicatie buiten de medicijnrol.
 • 3. Medicijnrol aanvullen & verwijderen
 • Medicijnrol aanvullen
 • Medicijnrol verwijderen
 • 4. Wijzigingen
 • Wijzig de instellingen
 • Tussentijdse wijzigingen in medicatie
 • Pauzeer de Medido bij afwezigheid
 • 5. Medido in het zorgproces
 • Cliëntselectie
 • Cliëntgesprek
 • Aanmelden
 • Begeleid de cliënt
 • Afmelden
 • 6. Meldingen- & probleemopvolging
 • Meldingen
 • Meest voorkomende problemen
 • 7. Medido met vernieuwde voorkant
 • Medido vernieuwde voorkant
 • MEDIDO dispenser vraag & antwoord

  Op deze pagina vindt u instructies voor het installeren en onderhouden van de Medido Medicijndispenser.
  Maak om te beginnen een keuze uit het menu.

  Heeft u vragen? Bel dan met MEDIDO Support 085-888 5123

 • Maak de medido klaar voor eerste gebruik

  1. Zorg dat de Medido voorzien is van stroom
  2. Steek de stekker in de Medido en het stopcontact. 
  3. Zet de Medido aan met behulp van de gele schakelaar
  4. Zet het opzetstuk en opvangbakje in de gewenste stand
  5. Knijp de pootjes van het opzetstuk naar elkaar toe voordat je het in de Medido plaatst Plaats het opvangbakje op de gewenste hoogte.
  6. Bel naar Medido Support voor het activeren van de Medido
  7. Medido Support -085 - 888 5123

   

  Youtube filmpje: 

 • Maak de medicijnrol klaar voor gebruik

  1. Verwijder het eerste en het laatste zakje van de medicijnrol
  2. Het eerste en het laatste zakje van de medicijnrol kunnen leeg zijn. Deze worden door de Medido niet herkend als medicatie moment. Om fouten hiermee te voorkomen dient u deze zakjes te verwijderen.
  3. Rol de medicijnrol op de juiste wijze op. De eerste vouw komt op 4 cm vanaf het uiteinde van de rol. Rol de zakje losjes op, en zorg ervoor dat de tekst aan de buitenkant van de rol zit. begin bij het rollen met de laatste zakje. 
  4. Tik de medicijnrol op een vlakke ondergrond met de sealrand naar boven. Door de medicijnrol een paar keer te tikken verplaatsen de medicijnen zich naar de linkerkant van de rol wat een succesvolle uitgifte bevordert.​
  5. Controleer hierna of het tijdstip op het eerste zakje overeenkomt met het eerst volgende alarm zoals aangegeven in de display van de dispenser.

   

  Youtube filmpje: 

 • Laad de medicijnrol

  1. Open de Medido om de medicijnrol te plaatsen
  2. Plaats de rol in de transportlade met de bedrukte kant naar boven
  3. Pak het eerste zakje en leg deze in de transportlade.
  4. Leg de sealrand vervolgens strak tegen de zijkant van de transportlade 
  5. Voer de medicijnrol op tot je weerstand voelt. 
  6. Druk op het pijltje richting de voorkant van de Medido.
  7. Laat het pijltje los bij de dubbele pieptoon. 
  8. Controleer of er "rol laden geslaagd" op het display verschijnt. 
  Youtube filmpje: 

 • Neem de medicijnen uit

  1. Er klinkt een signaal en de knop licht rood op.
  2. Druk op OK.
  3. wacht tot het zakje helemaal uitgegeven is (wanneer aan het zakje wordt getrokken kan dit meldingen veroorzaken)
  4. Scheur het zakje open.
  5. Neem de medicijnen in (met een glas water).
  Youtube filmpje: 

 • Geen reactie op uitgifte alarm

  Indien er na 45 of 75 minuten nog niet is gereageerd, zal er een melding worden doorgezet naar de zorg. Indien zij geen contact kunnen krijgen met de cliënt, dan zal de cliënt bezocht moeten worden.
  Het gemiste zakje kan tot het volgende medicatiemoment worden uitgenomen door de OK-knop ingedrukt te houden tot een pieptoon hoorbaar is. Zo niet dan komt het zakje samen met het volgende medicatiemoment uit de dispenser. Het overgeslagen zakje is dan niet ingesneden.

 • Voortijdig uitnemen van de medicijnen

  1. Houd de OK-knop ingedrukt totdat je een dubbele pieptoon hoort (+/- 5 seconden).
  2. Het eerstvolgende medicatiemoment wordt uitgegeven (tot 24 uur voor uitgiftemoment).
  3. Indien je meer medicatiemomenten wilt uitvragen, herhaal dan deze procedure.
   
  let op:  In overleg met de zorg kan deze functie ingeperkt of geblokkeerd zijn
  Youtube filmpje: 

 • Meenemen van de Medido

  1. Bel Medido Support om de medido te pauzeren 
  2. Zet de Medido uit met de gele knop aan de zijkant.
  3. haal de stekker uit het stopcontact
  De Medido kan meegenomen worden op vakantie. Het is belangrijk dat er voldoende medicatie is geregelt via de apotheek. Daarnaast is het belangrijk dat de Medido Supportdesk wordt gebeld om de afwezigheid te melden zo zullen er geen onnodige 'vergeten- medicatiemeldingen' plaatsvinden gedurende de afwezigheid. Zodra de cliënt weer terug is, dient dit wederom bij Medido Supportdesk gemeld te worden om de Medido dienst te hervatten.

 • Losse medicatie buiten de medicijnrol.

  Voor medicatie die niet in de medicijnrol past, kan de Medido op de gewenste tijden een alarm geven. 
  Bijvoorbeeld zalf, insuline, inhalator, bloederdunners etc. Dit alarm kan ook voor andere activiteiten ingesteld worden zoals doktersbezoek, etc. Deze momenten dienen (eenmalig) te worden gecommuniceerd met Medido Support. 
  Youtube filmpje: 

 • Medicijnrol aanvullen

  1. Vul de nieuwe rol aan zodra deze beschikbaar is (ook al is de oude rol niet op).
  2. Haal de huidige rol uit de dispenser.
  3. Controleer of de nieuwe rol op de juiste wijze is opgerold.
  4. Verwijder de lege zakjes van de nieuwe rol.
  5. Leg het begin van de nieuwe rol recht tegen de oude aan, LET OP: er mag geen ruimte tussen zitten.
  6. Plak de uiteindes aan elkaar vast met de speciale plakstrip LET OP: de plakstrip mag niet uitsteken aan de zijkant.
  7. Leg de rol weer op zijn plaats en sluit de klep.
  Youtube filmpje: 

 • Medicijnrol verwijderen: Bij dispenser die uit staat. (Medido zonder stroom)

  1. Open de dispenser.
  2. Druk stevig op één van de blauwe knoppen naast de geleiders.
  3. De behuizing klapt nu vanzelf open.
  4. De rol kan losgehaald worden.
  5. Druk de behuizing naar beneden totdat deze vastklikt.
  Youtube filmpje: 

 • Medicijnrol verwijderen: Bij regulier gebruik

  1. Open de dispenser.
  2. Druk op het pijltje naar achteren.
  3. Houd de knop met het pijltje naar achteren ingedrukt en trek voorzichtig aan het zakje.
  4. De rol komt nu automatisch uit de dispenser.
  Youtube filmpje: 

 • Wijzig de instellingen

  Neem contact op met Medido Support voor het wijzigen van de instellingen.
  De volgende instellingen kunnen worden aangepast:
  1. Volume
  2. Melodie
  3. Verlichting
  4. Insnijlengte
  5. Signaal medicatie buiten rol
  6. Vooruitgifte blokkeren of aanpassen
  7. Tijdstip uitgifte (aanpassingen tot +/- 1 uur kunnen doorgegeven worden aan Medido Support. Voor samenvoegingen en grotere wijzigingen neem contact op de eigen apotheek.)
  8. Taal

 • Tussentijdse wijzigingen in medicatie

  Wanneer het weekschama is aangepast door de apotheek zal deze na productie van de nieuwe rol automatisch worden geladen op de dispenser.

 • Los- of nageleverde medicatie (buiten de medicijnrol)

  Wanneer een extra medicijn wordt voorgeschreven, kan het zijn dat de apotheek deze los naast de medicijnrol levert. 
  1. Controleer hoe lang en met welke frequentie het medicijn moet worden gebruikt.
  2. Bel Medido Support voor het instellen van een apart alarm. 
  3. Spreek de inhoud van de tekst voor op het display af met cliënt en geef deze door aan Medido Support.
  4. Controleer of cliënt de tekst op het display kan lezen.

   

  Youtube filmpje: 

 • Medicatie die gestopt is door de arts

  Wanneer een medicijn wordt gestopt door de arts moet deze uit de medicijnrol worden verwijderd. Dit is echter iets wat alléén gedaan mag worden door de apotheek. Om ervoor te zorgen dat medicijnrol na aanpassing nog kan worden gelezen door de Medido wordt aangeraden de volgende stappen te volgen. 
  1. Geef de meegeleverde medido stickers (of plakband indien er onvoldoende stickers aanwezig zijn) en de instructiekaart mee met de baxterol. 
  2. Vertel dat de client gebruik maakt van een Medido. 
  3. Controleer bij het herladen van de aangepaste rol of er geen zakjes tussen uit zijn gehaald of zijn toegevoegd. 
  4. Controleer of het eerst volgende medicatiemoment op de rol overeenkomt met het display. 

 • Pauzeer de Medido bij afwezigheid

  Bij langere afwezigheid van de cliënt kan de Medido worden stopgezet, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname.
  1. Meld dit bij Medido Support.
  2. Haal de medicijnrol uit de Medido.
  3. Geef de rol mee aan de cliënt.
  4. De Medido kan aanblijven, maar geeft geen alarm meer.
  5. Indien cliënt weer thuis is, meld je dit weer bij Medido Support om de Medido weer te activeren.
  6. Plaats de medicijnrol weer in de dispenser.

 • Cliëntselectie: Criteria

  Iedere cliënt die een indicatie heeft voor medicatie-aanreiking kan de Medido inzetten.
  DE MEDIDO IS VOOR IEDEREEN, TENZIJ.... 
  • Iemand geen indicatie heeft, of kan krijgen.
  • Iemand ernstig verward is (psychotisch, delirant of vergevorderd stadium dementie).
  • Iemand de medicatie niet zelf kan uit-/innemen.
  • Iemand zich in de terminale levensfase bevindt.
  • Iemand bewust therapie-ontrouw is.

 • Cliëntselectie: Cliëntselectieformulier

  Met het invullen van een screeningslijst, kun je aan de hand van een aantal vragen een goede en snelle selectie maken.

 • Cliëntgesprek

  TIPS GESPREKSOPBOUW
  • De Medido is heel makkelijk te gebruiken
  • De zorgverleners blijven komen voor andere zorg.
  • De cliënt hoeft niet meer te wachten op de zorgverleners voor het plaatsvinden de medicatiemomenten. 
  • Er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de cliënt.
  • We kunnen het gewoon proberen. 

 • Meld de cliënt aan door het aanmeldformulier in te vullen

  Maak gebruik van ons online aanmeldformulier
   

  Let op: Indien u gebruik maakt van  ONS- Nedap kunt u mogelijk ook gebruik maken van de Medido profiellijst 
   

   

   

 • Aandachtspunten voor de start

  1. Informeer de apotheek dat cliënt start met de Medido en vraag de benodigde apotheekgegevens op.
  2. Controleer en communiceer wijzigingen in gewenste uitgifte tijden met apotheek.
  3. Vul het aanmeldformulier volledig in.
  4. Cliënt moet de indicatie "aanreiken van medicatie" hebben. 
  5. Is de aanmelding juist ondergebracht onder de noemer: "Thuiszorgtechnologie" in het zorgregistratiesysteem i.v.m de declaratie.

 • Ondernemen van de volgende stappen bij aanmelding.

  1. Informeer de apotheek dat cliënt start met de Medido en vraag de benodigde apotheekgegevens op.
  2. Controleer en communiceer wijzigingen in gewenste uitgifte tijden met apotheek.
  3. Aanmeldformulier volledig invullen.

 • Begeleid de cliënt tijdens de beginfase

  • Zorg voor tijdige aanwezigheid ( minimaal 5 minuten vóór het eerste medicatiemoment). 
  • Let tijdens de medicatieuitgifte op de volgende observatiepunten:
   • Trekt de client niet aan het medicijnzakje tijdens de uitgifte?. 
   • staat het volume op het juiste niveau. 
   • Neemt de client de medicatie in. 
  Begeleid de client tot het zelfstandige inname goed en veilig verloopt. 

 • Begeleid de cliënt tijdens het regulier gebruik

  1. Plaats wekelijks/om de week een nieuwe rol.
  2. Houd in de gaten of de cliënt op de juiste wijze met de Medido blijft omgaan.
  3. Evalueer het gebruik van de Medido m.b.v. het Medido-portaal.

 • Begeleid de cliënt in bijzondere situaties

  1. Geef medicatiewijzigingen door aan de apotheek.
  2. Het tijdelijk stopzetten dien je door te geven aan de Medido supportdesk.
  3. In geval van tijdelijke medicatie, die buiten de rol om wordt gegeven, kan het nodig zijn dit handmatig aan te reiken.

 • Maken ophaalafspraak

  Neem hiervoor contact op met Medido Support op 085- 888 5123


  Let op: Wanneer uw organisatie gebruik maakt van ONS- Nedap, vergeet dan niet de Medido profiellijst hiervoor in te vullen. 

 • Medicatie Vergeten

  De cliënt heeft de medicatie ook na herhalingssignalen niet uitgenomen. Na 45 of 75 minuten (kan verschillen per zorgorganisatie) wordt deze melding doorgegeven.
  1. Neem contact op met de cliënt (lukt dit niet neem contact op met het team);
  2. Cliënt kan alsnog de medicatie uitnemen door de OK knop 5-sec in te drukken;
  3. Volg altijd interne procedure inzake vergeten medicatie;
  4. Indien bovenstaande niet lukt en/of de zorg heeft de “vergeten medicatie” handmatig verstrekt, neem dan contact op met Mediddo Support.

 • Geen Netstroom

  Stekker is uit het stopcontact of adapter werkt niet. 

  1. Neem contact op met de cliënt (lukt dit niet neem contact op met het team);

  2. Laat de cliënt of het zorgteam controleren of de stekker nog in het stopcontact zit;

  3. Steek de stekker in het stopcontact;

  4. Indien het lampje op de adapter niet brandt neem dan contact op met de Medido Support.

 • Laden mislukt

  Het laden van de rol is niet goed gegaan.
  1. Controleer en herlaad de rol.
  2. Indien niet verholpen, neem contact op met Medido Support. 

 • Medicijnrol niet geladen

  Er is een uitgifte moment gepasseerd terwijl er geen medicijnrol in de dispenser was geladen. De medicatie kon daardoor niet worden uitgegeven.
  1. Controleer de medicijnrol. 
  2. Laad indien nodig de medicijnrol. Verwijder daarbij de zakjes van de momenten die voorbij zijn voordat u de rol laadt. En controleer of het tijdstip op het eerste zakje overeenkomt met het eerst volgende alarm zoals aangegeven in de display van de dispenser.
  3. Voor de vergeten medicatie volgt u de interne procedure inzake vergeten medicatie op.
  4. Indien het een uitgifte probleem betreft zie instructie “Dispenser meldt een uitgifteprobleem”.

 • Dispenser meldt een uitgifteprobleem

  1. Neem contact op met de cliënt of laat het team indien nodig langs gaan om het probleem op te lossen;

  2. Probleem oplossen via de oplossingskaart.

  3. Lukt het oplossen niet, neem contact op met de Medido Support.

 • Dispenser is offline

  Dispenser heeft tijdelijk geen verbinding, dispenser is uitgezet of batterij is leeggelopen.
  1. Neem contact op met de cliënt of laat het team indien nodig langs gaan om te controleren.
  2. vraag na of de cliënt de medicatie heeft ontvangen. 
  3. Zorg dat de Medido aan staat.
  4. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
  5. Start de Medido binnen 20 minuten niet op na het opnieuw aanzetten van de Medido neem dan contact op met de Medido Support.

 • Zakje wordt niet uitgegeven

  Oorzaak:
  • Rol niet of onjuist geladen;
  • Zakje is vastgelopen, bijvoorbeeld doordat de rol te strak is opgerold en de laatste zakjes zijn verkreukeld;
  • Rol is beschadigd.
  Oplossing:
  • Rol opnieuw laden;
  • Neem contact op met de Medido Support.

 • Zakje is niet op de juiste plaats afgesneden/ Rol is te ver doorgelopen

  Oorzaken:
  • Rol onjuist geladen.
  • Cliënt trekt aan het zakje bij uitgifte.
  • Print op het zakje is niet goed leesbaar voor de Medido.
  • Rol is beschadigd.
  • Dispenser instelling is onjuist.
   
  Oplossingen:
  • Rol opnieuw laden. Indien dit niet helpt, neem contact op met de Medido Support.
  • Trek bij uitgifte nooit aan een zakje.
  • Neem contact op met de Medido Support.

 • Uitgifte loopt niet gelijk met het weekschema

  Oorzaken:
  • Lege zakjes op de rol (voor- en naloopzakjes) zijn niet verwijderd bij het plaatsen van een nieuwe rol.
  • Nieuwe rol te laat geladen.
  • Cliënt heeft zakjes handmatig verwijderd.
  • Rolwissel is verkeerd uitgevoerd: bijvoorbeeld wanneer het laatste zakje van een rol handmatig is verwijderd en niet via de dispenser is uitgegeven.
  Oplossingen"
  • Haal de rol uit de Medido. Verwijder zakjes waarvan het innametijdstip reeds is gepasseerd en laad daarna de rol opnieuw. Controleer of het tijdstip op het eerste zakje van de rol overeenkomt met het uitgiftetijdstip dat op het display wordt vermeld.
  Indien dit niet helpt, neem contact op met de Medido Support.
  LET OP: Zakjes moeten altijd via de dispenser worden uitgenomen! Bij een rolwissel zijn er twee mogelijkheden:
  1. Resterende zakje(s) d.m.v. vooruitgifte uit de Medido nemen en daarna de nieuwe rol plaatsen.
  2. Resterende zakjes aan de nieuwe rol plakken en opnieuw inladen.

 • Medido met vernieuwde voorkant

  Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Medido met een verlengde voorkant zijn er weinig verschillen met het gebruik van de reguliere versie van de Medido.  

  Echter wanneer er zich een probleem voordoet tijdens de uitgifte dient de voorkant te worden verwijderd om bij de oorzaak van het probleem te komen.

  De stappen die moeten worden doorlopen zijn de volgende:  

  1. Open de laadklep aan de bovenkant van de Medido.
  2. Kantel de Medido naar achter waardoor u met uw hand bij de onderkant van de dispenser kunt. 
  3. Open de sluiting waarmee de voorkant bevestigd is aan de dispenser en kantel de dispenser weer terug. 
  4. Verhelp het probleem en plaats de voorkant terug op de dispenser. 

   

  Youtube filmpje: