"Hulp nodig met bijvoorbeeld de aanvraag of het apparaat? Bel ons!"

Veelgestelde vragen Medido

1. Wat is Medido?

Medido is een slimme medicijndispenser die op het juiste moment de juiste medicatie uitgeeft. Door middel van een herinneringssignaal herinnert de automatische medicijndispenser de cliënt aan het medicatiemoment. Nadat de cliënt op de OK-knop drukt, biedt de dispenser de medicatie aan in de juiste hoeveelheid. De zakjes zijn ingesneden, waardoor het openmaken van het zakje erg eenvoudig is.

Heeft de cliënt na 45 of 75 minuten nog niet gereageerd op het herinneringssignaal? Dan stuurt de dispenser een melding naar de thuiszorg. Indien zij geen contact kunnen krijgen met de cliënt, dan gaan ze bij de cliënt langs.

2. Openingstijden Medido en bereikbaarheid

De Medido helpdesk is 24/7 bereikbaar via 085- 888 5123. Tussen 22:00 uur en 07:30 uur zijn we alleen bereikbaar voor noodgevallen.

3. Medido helpdesk telefoonnummer

De Medido helpdesk is 24/7 bereikbaar via 085- 888 5123. Tussen 22:00 uur en 07:30 uur zijn we alleen bereikbaar voor noodgevallen.

4. Wat kost een Medido?

Sinds 2012 wordt Medido vergoed door alle zorgverzekeraars. Komt de thuiszorgcliënt in aanmerking voor ‘medicatie aanreiking’? Dan kun je Medido kosteloos aanvragen.

Is de cliënt nog niet aangesloten bij een thuiszorgorganisatie, maar heeft deze wel hulp nodig bij het medicijngebruik? Dan kan de cliënt zich bij een thuiszorgorganisatie in zijn of haar regio aanmelden met deze zorgvraag. Ook wanneer de cliënt verder geen zorg nodig heeft, kan Medido kosteloos aangevraagd worden.

5. Wordt Medido vergoed?

Ja, de Medido dienstverlening wordt sinds 2012 vergoed door alle zorgverzekeraars. Indien de cliënt in aanmerking komt voor de indicatie ‘medicatie aanreiking’, kan Medido kosteloos worden aangevraagd.


6. Voor wie is Medido bedoeld?

De medicijndispenser met alarm is bedoeld voor cliënten die dagelijks verschillende medicijnen innemen. Ook is Medido een waardevol hulpmiddel voor cliënten met een chronische aandoening, zoals: depressiviteit, reuma, Parkinson of dementie.

Twijfel je of de dispenser geschikt is voor jouw cliënt? Vul dan het cliëntselectieformulier in. Hiermee kun je aan de hand van een aantal vragen een goede en snelle selectie maken.

7. Wanneer Medido inzetten?

Slikt één van jouw cliënten dagelijks meerdere medicijnen? Of lijdt hij of zij aan een chronische aandoening, zoals: depressiviteit, reuma, Parkinson of dementie? Dan is Medido een waardevol hulpmiddel voor de cliënt.

Twijfel je of de dispenser geschikt is voor één van jouw cliënten? Vul dan het cliëntselectieformulier in en maak aan de hand van enkele vragen snel een goede selectie.

8. Waarom een Medido?

Gebruikt een cliënt dagelijks meerdere medicijnen en vergeet de cliënt daardoor soms de medicatie op tijd in te nemen? Dan biedt Medido uitkomst. Ook voor cliënten die door een beperkte handfunctie de medicatiezakjes niet open krijgen, is Medido een waardevol hulpmiddel.

9. Voordelen Medido?
Ben je cliënt? Dan geeft Medido zekerheid, vrijheid, gemak, rust en een verbeterde gezondheid door juist medicijngebruik. Daarbij wordt Medido volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Ben je zorgverlener? Dan zorgt Medido voor tijdsbesparing en zekerheid. Het medicatiegebruik is beter controleerbaar dankzij de automatische medicijndispenser. Daarnaast is Medido eenvoudig in gebruik.
10. Medido en Ehealth

Medido is een goed voorbeeld van Ehealth. Door Medido is zorg op afstand mogelijk. Het herinneringssignaal van Medido zorgt ervoor dat de juiste medicijnen op het juiste moment worden aangereikt.


11. Hoe vraag je een. Medido aan?

Meld de cliënt aan via het aanmeldformulier.
Let op: wanneer je gebruik maakt van ONS- Nedap kun je mogelijk ook gebruik maken van de Medido profiellijst.

De vervolgstappen voor de aanmelding zijn:

 • Informeer de apotheek dat cliënt start met Medido en vraag de benodigde apotheekgegevens op.
 • Controleer en communiceer wijzigingen in gewenste uitgiftetijden met apotheek.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in.
 • Cliënt moet de indicatie ‘aanreiken van medicatie’ hebben.
 • Check of de aanmelding juist is ondergebracht onder de noemer ‘Thuiszorgtechnologie’ in het zorgregistratiesysteem i.v.m de declaratie.
13. Wie installeert Medido?
Installatie is niet nodig, want Medido wordt geprogrammeerd opgestuurd. De thuiszorg hoeft de dispenser met herinneringssignaal alleen te activeren.
14. Voor het eerst Medido gebruiken

Voer de volgende stappen uit voor het eerste gebruik.

Activeer Medido
Bekijk de video

 1. Zorg dat Medido voorzien is van stroom.
 2. Zet Medido aan met behulp van de gele schakelaar.
 3. Zet het opzetstuk en het opvangbakje in de gewenste stand.
 4. Knijp de pootjes van het opzetstuk naar elkaar toe, voordat je het in Medido plaatst.
 5. Plaats het opvangbakje op de gewenste hoogte.
 6. Bel naar de Medido helpdesk voor het activeren van Medido (085 - 888 5123).

 

Maak de medicijnrol klaar
Bekijk de video

 1. Verwijder het eerste en het laatste zakje van de medicijnrol
 2. Het eerste en het laatste zakje van de medicijnrol kunnen leeg zijn. Deze worden door Medido namelijk niet herkend als medicatiemoment. Om fouten te voorkomen, verwijder je deze zakjes.
 3. Rol de medicijnrol op de juiste wijze op. De eerste vouw komt op 4 cm vanaf het uiteinde van de rol. Rol de zakjes losjes op, en zorg ervoor dat de tekst aan de buitenkant van de rol zit. Begin bij het rollen met het laatste zakje.
 4. Tik de medicijnrol op een vlakke ondergrond met de sealrand naar boven. Door de medicijnrol een paar keer te tikken, verplaatsen de medicijnen zich naar de linkerkant van de rol. Dit bevordert een succesvolle uitgifte.
 5. Controleer hierna of het tijdstip op het eerste zakje overeenkomt met het eerstvolgende herinneringssignaal, zoals aangegeven in het display van de dispenser.

Laad de medicijnrol
Bekijk de video

 1. Open Medido om de medicijnrol te plaatsen.
 2. Plaats de rol in de transportlade met de bedrukte kant naar boven.
 3. Pak het eerste zakje en leg deze in de transportlade.
 4. Leg de sealrand vervolgens strak tegen de zijkant van de transportlade.
 5. Voer de medicijnrol op tot je weerstand voelt.
 6. Druk op het pijltje richting de voorkant van Medido.
 7. Laat het pijltje los bij de dubbele pieptoon.
 8. Controleer of ‘rol laden geslaagd’ in het display verschijnt.

 

Controleer of de tijd op het eerste zakje overeenkomt met de tijd op het display van Medido.

15. Hoe haal ik eerder medicijnen uit Medido?
 1. Houd de OK-knop ingedrukt, totdat je een dubbele pieptoon hoort (+/- 5 seconden).
 2. Het eerstvolgende medicatiemoment wordt uitgegeven (tot 24 uur voor het uitgiftemoment).
 3. Indien je meerdere medicatiemomenten wilt uitvragen, herhaal dan deze procedure.
16. Medido op vakantie of bij een dagje weg
 1. Bel de Medido helpdesk om Medido te pauzeren.
 2. Zet Medido uit met de gele knop aan de zijkant.
 3. Haal de stekker uit het stopcontact

Gaat de cliënt op vakantie? Ook dan kan hij of zij Medido meenemen. Zorg dat er voldoende medicatie is geregeld via de apotheek. Bel daarnaast de Medido helpdesk om de afwezigheid te melden. Zo zullen er geen onnodige 'vergeten- medicatiemeldingen' plaatsvinden gedurende de afwezigheid. Zodra de cliënt weer terug is, dient dit wederom bij onze helpdesk gemeld te worden om de Medido dienstverlening te hervatten.

17. Geen reactie op herinneringssignaal

Indien er na 45 of 75 minuten nog niet is gereageerd, zal er een melding worden doorgezet naar de zorg. Krijgen zij geen contact met de cliënt? Dan gaan ze bij de cliënt langs.

Het gemiste zakje kan tot het volgende medicatiemoment worden uitgenomen door de OK-knop ingedrukt te houden tot een pieptoon hoorbaar is. Zo niet, dan komt het zakje samen met het volgende medicatiemoment uit de dispenser. Het overgeslagen zakje is dan niet ingesneden.


18. Maximaal aantal zakjes voor Medido

Er kunnen maximaal 85 zakjes in Medido geladen worden. Als de rol groter is dan 85 zakjes, dient de rol gesplitst te worden.

19. Moeten alle zakjes via Medido worden uitgenomen?

Ja, alle zakjes moeten door Medido worden uitgegeven. Gebruik hiervoor de OK-knop.

20. Waarom wordt het zakje niet uitgegeven?

Oorzaak:

 • Rol niet of onjuist geladen.
 • Zakje is vastgelopen, bijvoorbeeld doordat de rol te strak is opgerold en de laatste zakjes zijn verkreukeld.
 • Rol is beschadigd.

Oplossing:

 • Rol opnieuw laden.
 • Neem contact op met de Medido helpdesk.
21. Waarom is het zakje niet op de juiste plaats afgesneden?

Oorzaken:

 • Rol onjuist geladen.
 • Cliënt trekt aan het zakje bij uitgifte.
 • Print op het zakje is niet goed leesbaar voor Medido.
 • Rol is beschadigd.
 • Dispenser instelling is onjuist.

Oplossingen:

 • Rol opnieuw laden. Indien dit niet helpt, neem contact op met de Medido helpdesk.
 • Trek bij uitgifte nooit aan een zakje.
22. Waarom is de rol te ver doorgelopen?

Oorzaken:

 • Rol onjuist geladen.
 • Cliënt trekt aan het zakje bij uitgifte.
 • Print op het zakje is niet goed leesbaar voor Medido.
 • Rol is beschadigd.
 • Dispenser instelling is onjuist.

Oplossingen:

 • Rol opnieuw laden. Indien dit niet helpt, neem contact op met de Medido helpdesk.
 • Trek bij uitgifte nooit aan een zakje.
23. Waarom loopt de uitgifte niet gelijk met het weekschema?

Oorzaken:

 • Lege zakjes op de rol. Voor- en naloopzakjes zijn niet verwijderd bij het plaatsen van een nieuwe rol.
 • Nieuwe rol te laat geladen.
 • Cliënt heeft zakjes handmatig verwijderd.
 • Rolwissel is verkeerd uitgevoerd: bijvoorbeeld wanneer het laatste zakje van een rol handmatig is verwijderd en niet via de dispenser is uitgegeven.

Oplossingen:

 • Haal de rol uit Medido. Verwijder de zakjes waarvan het innametijdstip reeds is gepasseerd en laad daarna de rol opnieuw. Controleer of het tijdstip op het eerste zakje van de rol overeenkomt met het uitgiftetijdstip dat op het display wordt vermeld.

Indien dit niet helpt, neem contact op met de Medido helpdesk.

LET OP: Zakjes moeten altijd via de dispenser worden uitgenomen! Bij een rolwissel zijn er twee mogelijkheden:

 1. Resterende zakje(s) d.m.v. vooruitgifte uit Medido nemen en daarna de nieuwe rol plaatsen.
 2. Resterende zakjes aan de nieuwe rol plakken en opnieuw inladen